Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Ochrana osobních údajů a používání cookies

 1. Odesláním soutěžní odpovědi na email soutez@ffacademy.cz, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami
  ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
  zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se
  zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou
  fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
  identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
  zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
  této fyzické osoby.
 4. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této
  soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele i organizátora soutěže)
  a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Osobní údaje budou užity pro účely vedení
  soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu
  kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání
  obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů
  je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
  GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je
  zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 5. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po jejím
  uplynutí budou údaje vymazány.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené,
relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 1. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních
  údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů
  dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21
  GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 2. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 3. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro účast v soutěži.

Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné akce ze strany poskytovatele plnit.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Upozornění k obchodnímu sdělení

 1. Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

a) Souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji,
než 1x týdně

b) Prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

 1. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na info@ffacademy.cz.
  Nebo se odhlásit přímo v elektronickém obchodním sdělení prostřednictvím linku na odhlášení, který se nachází
  v každém newsletteru.

Cookie

1. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.
Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější

2. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro
analytické účely ve své prezentaci soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné
technologie

3.Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv.
relační neboli „session
cookies“).
To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny.
Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po
jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání
uživatelem
. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu.
V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

4.Více informací o souborech cookies naleznete zde: http://www.aboutcookies.org. Pro získání informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookie v reklamě, získáte více informací zde:
https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a zde naleznete detailní informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři využívají:
https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.

 1. Odmítnutí souborů Cookie
  Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina
  prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů
  cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů
  cookie.

Případně mohou využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Závěrečná ustanovení

Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 608 800 363, info@ffacademy.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

     
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.